I september 1992 startades bolaget av två konsulter med erfarenhet och befattningar från transport- och speditionsvärlden.

Affärsidén var då att vara näringslivet behjälpligt i samband med upphandlingar av nya fraktavtal gällande inrikes- och utrikestransporter.

Nu, 30 år senare, kan vi konstatera att vår affärsidé ”TopLogic AB skall vara det ledande alternativet på den nordiska marknaden då det gäller professionella fraktkostnadsanalyser och IT-stöd. Våra tjänster skall möta marknadens krav på kvalitet, kostnadseffektivitet och enkelhet.” gäller än idag.

Även om basen i vår produktportfölj fortfarande är logistikupphandlingar, har vi utökat produkterna med bland annat fakturakontroll. Denna produkt innebär att vi kontrollerar kundens samtliga fraktfakturor och samtidigt kan tillhandahålla ett antal olika statistikmaterial och nyckeltal anpassade efter kundernas behov.

Under det senaste året pågår ett digitaliseringsarbete för vår analysplattform, vilket gör att vi till exempel kommer att kunna presentera vår fakturakontroll i realtid inom kort.

Våra verksamheter i Sverige och Norge sysselsätter idag 15 medarbetare med lång erfarenhet av logistikbranschen och vi genomgår nu en generationsväxling, där vi söker nya konsulter för att ta TopLogic in i framtiden.  

Vi har under dessa 30 år genomfört ett stort antal upphandlingar av logistiklösningar både inom och utanför Skandinavien.

Vi vill därför tacka våra kunder för Ert förtroende för oss under lång tid och hoppas att Ni följer med oss in i vår framtida utveckling.

Bästa jubileumshälsningar

Lennart Johnsson

VD

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *