Vi sparade mycket tid på bearbetningen av offerterna som baserats på våra befintliga sändningsvolymer och framtida prognoser.

Hur kom ni i kontakt med TopLogic?

– Jag blev rekommenderad av en person i mitt nätverk som tipsade om TopLogic när jag behövde en ny upphandlingspartner.

Hur har samarbetet fungerat?

– Det har fungerat bra. Jag har haft en jättebra kontakt med Mats, Kjell och Janne, konsulter på TopLogic. De har varit bra på att sätta sig in i vår verksamhet och vilka utmaningar vi hade i våra flöden och var bra på att ta till sig vår data och bearbeta den snabbt.

Vad har samarbetet resulterat i?

– Det har resulterat i att vi har kunnat gå över från att använda en extern partner till att kunna hantera det själva. Vi har fått en bättre kontroll över vår fakturahantering och fraktstatistik. Det har resulterat i kostnadsbesparingar i sin helhet.

Vilken nytta utöver själva resultatet har ni haft av samarbetet med TopLogic?

– Vi har fått en bättre kontroll på våra frakter och fakturor. Vi får data presenterad och levererad på ett väldigt smidigt och enkelt sätt. Vi använder TopLogics logistikportal som ger en bra överblick över våra försändelser.

Har ni lärt er något nytt av TopLogic-metoden? Vad i så fall?

– Det jag gillar är att TopLogic tror på sin metod och att den faktiskt fungerar. De är så säkra på sin metod att No Cure, No pay verkligen fungerar. De tar bara betalt på besparingen som faktiskt görs vilket jag även kunnat se tydligt i mina siffror.

Vilken del av processen sparade mest tid?

– Vi sparade mycket tid på bearbetningen av offerterna som baserats på våra befintliga sändningsvolymer och framtida prognoser.

Kan ni tänka er att använda TopLogic och rekommendera dem till andra i framtiden?

– Ja, helt klart! Den största fördelen var att utifrån vad vi efterfrågade så fick vi stor hjälp med upphandlingen och fick även ta del av deras stora nätverk vilket resulterade i bättre priser men även en ökad kontroll av försändelser och fakturor.

Martin König

Logistics manager på Byggmax