Nordens främsta logistikportal

TopLogic tar nästa steg och sätter upp nordens främsta logistikportal. Uppbyggd av
marknadsledande system från europas främsta utvecklare.

Stand alone eller integrerade med andra externa system och mobila lösningar.

 

Vår lösning erbjuder fullt stöd  för de mest komplexa logistik- och supply chain-flöden på alla olika nivåer:

Strategisk

Simulera och analysera

Taktisk

Optimera och planera

Operativ

Transportera och kontrollera

Några av de funktioner som erbjuds

Transport management/supply chain

Stödjer de mest krävande logistikprocesser. Från standardtransporter till multi-och intermodala flöden. Öppna gränssnitt för integration med de flesta ERP-,OFL- och WMS system

Fraktupphandling/anbudshantering

Vid upphandling, utvärdering och simulering av exempelvis fraktofferter.
Multidimensionell databearbetning med funktioner för visualisering av data.

Fakturakontroll

Automatiserad realtidskontroll av fraktfakturor med utgångspunkt i kundernas prisavtal. Kostnadsallokering och konteringsfunktioner.

Uppföljning/kontroll av flöden och logistikkostnader

BI-Nyckeltal för olika logistikparametrar.

Rutt- planering/optimering och fordonsadministration

Planerar och optimera såväl transporter som fordon, chaufförer och lastbärare med full automatik och mobila lösningar.

Fraktdatabas för bland annat prisfrågor

Styr val av frakttjänst utifrån olika parameterar med stöd för kopplingar mot
exempelvis ERP-/OFL system.

Web-upphandling

Modul för upphandling av transporttjänster på en spotmarknad. Kan
automatiseras fullt ut med dokumenthantering och avräkningsfunktioner.

Fakturahantering med self billing/avräkningsfunktion

Styr din fakturahantering mot stora leverantörer. Avräkning med kostnadsallokering och konteringsfunkterion.