Vi er meget fornøyd med både gjennomføring og resultat, og kan trygt anbefale et samarbeid med TopLogic

Ferno Norden AS ble etablert i 1979 og er en bedrift som markedsfører, selger, installerer og vedlikeholder utstyr innen akutt- og medisinteknikk, samt alle typer varslingsutstyr til kjøretøyer og spesialkjøretøyer.

Ferno Nordens hovedkontor ligger i Horten, men alle de nordiske landene regnes som bedriftens hjemmemarked, noe som stiller store krav til logistikken. Bedriften eksporterer også til land utenfor Norden. Ferno Norden har datterselskaper i Sverige, Danmark og Finland, mens Island, Estland og Litauen ivaretas av representanter. I Sverige produserer datterselskapet AB Germa blant annet vakuumprodukter innen akuttmedisin.

Ferno Nordens prosjektløsninger er velkjente i bransjen. Bedriften leverer blant annet til ambulansetjenesten, helsetjenesten, bedriftshelsetjenesten, akuttmedisinske spesifikasjoner til oljeplattformer og standbybåter, utstyr til cruisebåter, samt alpinsentre med skipatruljer. Spesialbilavdelingen installerer utstyr i standardbiler til alle utrykningsenheter i Norge. Installasjonene omfatter dekor, varslingsutstyr, teknisk utstyr osv. Bedriften leverer også video- og trafikkovervåkingsutstyr, fly- og katastrofealarmer.

Ferno Norden har sentrallager i Horten for alle sine datterselskaper, og har et effektivt distribusjonssystem til alle nordiske land, samt at de utfører fortollingen selv.

Ferno Norden har nylig, i samarbeid med TopLogic, gjennomført en total gjennomgang av selskapets transport- og logistikkflyt. Det har omfattet både inngående fly, sjø og bil, samt distribusjon via bil, fly til Norden og for øvrig.

– Vi er i en meget hektisk periode med fulle ordrebøker, så det har vært avgjørende med profesjonell assistanse for å få logistikk og nye oppdaterte avtaler på plass, sier daglig leder Tove Koren Larsen.

– Vi har fått bedre kvalitet på transporten, og det beste av alt er at vi i Ferno Norden har stått helt fritt til å velge hvilke transportører vi vil samarbeide med. Det interessante er at TopLogic hadde transportører i sin database som vi ikke kjente til, og som har gitt oss gode løsninger.

Våre transportkostnader har som et resultat av optimalisering og nye priser, hatt en kostnadsreduksjon utover hva vi hadde forventet.

TopLogic har et bra system for oppfølging av oppdraget, der fakturarevisjon og kvalitetssikring av eget arbeid gir god trygghet for at vi skal kunne holde rett prisnivå også i fremtiden.

– Vi er meget fornøyd med både gjennomføring og resultat, og kan trygt anbefale et samarbeid med TopLogic, sier daglig leder Tove Koren Larsen i Ferno Norden AS.