Vi ville uppdatera vår lösning av transporter mot en aktuell marknad.

Trimble är en global leverantör av avancerade lösningar som optimerar produktivitet och ökar lönsamheten för våra kunder. Mest känd för GPS-teknologi, integrerar Trimble en mängd olika teknologier inom positionering, laser, optik, rörelse med programvara, trådlös kommunikation och tjänster för att skapa kompletta, kommersiella lösningar. Baserat på detta kan kunder enkelt och snabbt samla in, analysera och hantera en mängd komplex data.

Bolagets portfölj med över 1100 patent ligger till grund för det bredaste erbjudande av positioneringslösningar inom branschen. I Sverige har företaget sitt säte i Danderyd och omsätter ca 500 MSEK.
Under våren 2016 inledde Trimble ett samarbete med Toplogic för att optimera sina inkommande och utgående transporter för att ytterligare befästa sin position på marknaden. Toplogic har utfört en fraktupphandling för att förfina transportlösningarna och samtidigt uppnå kostnadsreduktioner. Resultatet av detta arbete blev betydande besparing av transportkostnader och skifte av aktör.

Om samarbetet säger Peter Lillieborg, NPI Sourcing Specialist, Trimble;
“Efter ett stort antal år med samma fraktbolag ville vi uppdatera vår lösning av transporter mot en aktuell marknad. Med Toplogics hjälp samlades all fraktstatistik in, sammanställdes och paketerades på ett sätt att ett stort antal aktörer kunde tillfrågas för ett kommande samarbete. Baserat på över ett dussin svar presenterades en enkel och övergripande bild av vilka alternativ vi nu hade att välja mellan. Med Toplogics stöd blev alla de olika svaren klart jämförbara på ett, för oss som kund, enkelt sätt.

Slutligen föll valet på de aktörer vi tror hjälper oss in i en fortsatt lönsam och snabbt föränderlig framtid. Den potentiella besparing våra val kommer att medföra det kommande året är ett välkommet tillskott i vår verksamhet.”