Med hjälp av Toplogic har vi kunnat göra betydande kostnadsbesparingar.

VikingBad AS har mer än fördubblat sin omsättning under de senaste fyra åren. Som en följd av detta har behovet av transport ökat avsevärt. Eftersom transport och logistik är ett viktigt framgångskriterium för företaget ville VikingBad ha en grundlig granskning och valde TopLogic som partner.

vikingbad-kristian Produkt- och logistikchef Kristian Schlanbusch beskriver sin erfarenhet på följande sätt: För att vi ska ha fokus på våra operativa arbetsuppgifter i en upptagen vardag, valde vi TopLogic för att analysera vår frakt och hitta framtidsinriktade transportlösningar. Tillsammans med TopLogic har vi gjort en total granskning av våra transporter och fått kvalitetssäkring av priserna i förhållande till ökad transportvolym.

TopLogic ger en bra grund för beslutsfattande och sparar tid.

Vi är mycket nöjda med jobbet som TopLogic har gjort för oss. Analysen som TopLogic gav oss innebar att vi kunde synliggöra fakta på ett grundligt sätt som vi själva inte hade tid till. Vi fick den information vi behövde för att ha en god och konstruktiv dialog med transportörerna.
Genom att använda TopLogic i förhandlingarna med transportörerna fick vi mycket god uppmärksamhet, särskilt från vår befintliga transportör, något vi inte har upplevt tidigare.

Vi har en transportlösning där kvaliteten har förbättrats. Vi vet att våra priser är korrekta och i enlighet med den ökade transportvolym vi har idag.

FIM – Fraktfakturahantering, uppföljning och övervakning av våra fraktkostnader
Vi har valt att använda TopLogics Freight Invoice Management-lösning FIM, som är en automatiserad process för att kontrollera fraktfakturor på överföringsnivå till minsta detalj. Detta innebär att vi alltid är säkra på att korrekt debitering av frakt görs. Dessutom har vi en kontinuerlig övervakning av vårt transportmönster. Vi vill spendera minimal intern tid på fakturakontroll och få en pågående transportanalys som gör att vi enkelt och snabbt kan göra ändringar i tid. Via TopLogics webbsystem FIM har vi enkla mätpunkter som gör att vi kan ha god kontroll över våra logistikprocesser.

VikingBad AS grundades 2003 och är baserat i Grimstad.
VikingBad AS är en importör och leverantör av synliga VVS-produkter samt utomhus-bubbelpooler och motströmsbassänger.
För VikingBad AS är säkerhet och kvalitet på alla nivåer centrala. VikingBad AS vill vara medvetna om sitt ansvar och driva en hälsosam, rationell och miljövänlig verksamhet.
VikingBad AS certifierades som miljöfyr i maj 2011. Miljöfyren är ett nationellt certifieringssystem riktat till privat och offentlig sektor, särskilt med tonvikt på små och medelstora företag. Åtgärderna är konkreta och mätbara och måste vara lönsamma för den enskilda verksamheten.