Hvordan vet jeg at jeg betaler rett pris?
Fraktavtaler er ofte komplekse, med tilleggsavgifter og ekstrakostnader som skal kontrolleres uansett om det gjelder innenlandsfrakt eller større prosjekttransporter.

TopLogic - Spesialister på logistikk og innkjøp av frakttjenes
Fraktopphandling

Fraktkostnader er en betydelig del av bedriftens økonomi. Hvorfor betale mer enn nødvendig?
TopLogic er uavhengige spesialister på innkjøp av frakttjenester. Vi tar et helhetsgrep om bedriftens logistikk og hjelper deg med å finne rett transportløsning med rett kvalitet til rett pris.

TopLogic - Spesialister på logistikk og innkjøp av frakttjenes
Fakturakontroll

Å granske disse kostnadene kan være tidskrevende samtidig som det er vanskelig å holde styr på de kostnadsposter som er avtalt. Vanligvis tar man stikkprøver og nøyer seg kanskje med å se på deler av den totale fraktkostnaden. Om fakturaene inneholder en større mengde sendinger kreves det dog mer effektive verktøy for å gjøre en korrekt kontroll. Med store volumer kan små avvik på sendingsnivå raskt akkumuleres til store beløp på årsbasis.

Med vår fakturakontroll har vi skapt det som trengs for å hjelpe dere. Vi tilbyr kundetilpassede løsninger basert på deres behov, krav og ønsker. Fra engangskontroller, passende for mindre foretak, til automatiske. løsninger for større aktører der vi kan integrere informasjonen med såvel økonomi- som styringssystemer.

Resultatet fra fakturakontrollen legger også grunnlaget for fremtidige beslutninger. Vi kan generere rapporter som kan brukes til såvel daglige operative som til framtidige strategiske valg.

Er du nysgjerrig og vil vite mer? Ta kontakt.

Priskalkulator

Å granske disse kostnadeene kan være tidkrevande samtidig som det er vanskelig å holde styr på de kostnadsposter som er avtalt. Vanligvis tar man stikkprøver  og nøyer seg kanskje med å se på deler av den totale fraktkostnaden.

TopLogic - Spesialister på logistikk og innkjøp av frakttjenes

Fraktkostnader

Levering

Variabel

Andre tjenester TopLogic leverer

Rådgiving

Sammen går vi gjennom det nåværende fraktopplegget og utformer en plan og ansvarsfordeling for fortsettelsen.

Balansert regnskap

Vi vurderer tilgjengelige transportalternativer, presiserer behovene og utvikler et detaljert tilbudsunderlag for aktuelle transportører.

Bearbeiding av anbud

Vi tar imot og analyserer innkomne tilbud. Tilbudene gis en uavhengig bedømmelse og vurderes ut fra både kvalitet og pris.
TopLogic - Spesialister på logistikk og innkjøp av frakttjenes