TopLogic er opptatt av at transportørene gir tilfredsstillende priser som er med på å gjøre oppdragene gunstige for alle parter.

– Den viktigste grunnen til at kunden ønsker å fortsette en avtale med en transportør er mest av alt at den er bærekraftig også for kundens økonomi, noe som resulterer i et langvarig og godt samarbeid, forklarer daglig leder i TopLogic, Thor Ole Fongaard.

Fongaard forklarer at det er helt i orden om kunden velger den dyreste transportøren som ikke resulterer i noen besparelse. At de sparer på et godt tilbud er imidlertid vinn- vinn for alle parter.

”No cure- no pay”
Et ”No cure- no pay”- prinsipp gjør det helt risikofritt for kunden å inngå avtale med TopLogic. Oppnår ikke TopLogic en bedre fraktavtale for kunden blir det heller ikke fakturert noe fra TopLogic.

– Siden det totale kostnadsnivået på frakt i transportørbransjen stadig er i endring, kan man hente inn gode besparelser selv om det ikke er lenge siden man gjorde nye avtaler.

Velger kunden en leverandør med en besparelse på en million pr. år., får de en faktura på 500 000 tusen kroner. Har kunden skrevet en treårsavtale betyr det at kunden sparer 2.5 million kroner.

Nøytrale
Top Logic ønsker å være så forutsigbare og hundre prosent nøytrale som mulig for kunden.

– Vi har derfor ingen bindinger til transportører, speditører eller lignende. På den måten har vi mulighet til å levere tjenester til en best mulig kvalitet til den rimeligste prisen, sier Fongaard

Kundene får dessuten en revisjon av hva de har blitt fakturert så langt dersom kunden har skriftlige avtaler med sine transportører.

Best på analyse
Fongaard forklarer at det generelt er analysearbeidet som er det mest tidskrevende. Analyseavdelingen sitter på en unik kompetanse innen transport og logistikk, og evner å gjøre det komplekse enkelt og forståelig for alle, noe som gir kundene fullstendig innsyn i og oversikt over dagens kostnader

– I mange tilfeller må det utføres gravearbeid der vi bearbeider fakturaer fra kundene. Heldigvis er det en del av transportørene som har en innloggingsfunksjon som tillater oss å laste ned detaljene digitalt, forklarer han.

Stor frihet
Gjennom målrettet analysearbeid blir de ulike tilbudene evaluert og deretter presentert for kunden på en oversiktlig måte. Kunden velger selv hvilke transportører det skal forhandles med og til slutt de endelige avtalepartnere.

– Vi er overbevist om at man skaper store besparelser når kundene får frihet til å velge den transportøren som de mener er den beste for dem. Ved å la kunden sitte i førersetet og ta alle beslutningene får de også full oversikt – og kontroll over hele prosessen, sier han.

– Vi ordner også alt det praktiske, møtebooking, utsendelse av tilbudsforespørsler, slik at kundene slipper å bruke tid på dette. Kort sagt ordner vi alt det administrative mens kunden sitter i førersetet og kan ta de rette beslutningene ut ifra god informasjon og kunnskap, sier Fongaard fornøyd.
Legg igjen e-post eller telefon og vi tar kontakt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *