Vi är specialister inom logistik och inköp

Våra konsulter är specialister på inköp och frakttjänster. Tillsammans granskar vi din nuvarande lösning och utformar en plan för att förbättra ert logistikflöde.

Få reda på mer

Kontakta oss för ett kostnadsfritt och icke-bindande samtal kring dina leveransbehov. Våra konsulter har lång erfarenhet av transportsektorn och finns i både Sverige och Norge.

Vi ser till att du får kontakt med den konsult som är närmast dig. 

Frågor eller funderingar? Kontakta oss, vi hjälper dig gärna

No cure, no pay

Sedan 1992 kan vi visa starka resultat, där 95% av uppdragen har resulterat i förbättrade logistikflöden och besparingar för våra kunder. Vi vet med andra ord att vår arbetsmetod fungerar. 

Toplogic arbetar efter No cure, No pay -principen. Vilket innebär att du endast betalar för de besparingar som faktiskt görs.

Inget resultat – ingen faktura helt enkelt!

Som oberoende specialister arbetar vi analytiskt och målmedvetet tillsammans med dig. Målet är alltid att kunna ge dig en helhetslösning som är så gynnsam som möjligt. En totallösning som optimerar både leveranskvalitet och kostnader.

Fraktupphandling

Vi letar fram rätt transportlösning till rätt pris

Fakturakontroll

Vi granskar era utgifter

Priskalkylering

Undersökning av era kostnader

Betalar du rätt pris?

Om du betalar rätt pris är inte alltid lätt att avgöra. Att fraktoptimera är i många fall en komplex process. Oavsett vilken typ av transportlösning ni väljer tillkommer det ofta extra kostnader och tillägg som ska kontrolleras och följas upp.

Låt oss på Toplogic hjälpa dig. Med hjälp av våra tjänster får du full kontroll och insyn i hela processen från start till slut. Vi erbjuder vår expertis vid fraktupphandling, granskar kostnader med hjälp av fakturakontroll och undersöker samtliga kostnader med hjälp av priskalkylering. 

Fraktupphandling

Hittar rätt transportlösning till rätt pris

Fakturakontroll

Granskning av era utgifter

Priskalkylering

Undersökning av era kostnader

Fraktupphandling

Fraktkostnaderna är en viktig del av ett företags ekonomi. Ingen vill betala mer än nödvändigt, men det kräver ofta en del kunskap och arbete för att säkerställa att företaget har det mest kostnadseffektiva alternativet. En minskad fraktkostnad kan göra stora skillnader för ett företags ekonomi.

Toplogic är oberoende specialister inom inköp av frakttjänster. Vi hjälper er att hitta rätt transportlösning för just dig och dina förutsättningar och mål. Vi tar ett helhetsgrepp om er företagslogistik.

Fakturakontroll

Vår fakturakontroll underlättar inte bara er dagliga operativa  verksamhet. Den ligger också till grund vid framtida beslut kring fraktlösningar för ditt företag.

Fraktfakturor är ofta komplexa och det kan vara svårt att vara säker på om man verkligen betalar rätt pris. Att undersöka alla avgifter och tillägg är tidskrävnade. 

I regel tas stickprov och man nöjer sig med att titta på vissa delar av det totala fraktpriset. Om fakturorna innehåller en större mängd sändningar krävs det dock effektivare verktyg för att göra en korrekt kontroll. Med stora volymer kan små avvikelser på sändningsnivå snabbt bli en stor summa på ett år.

Toplogics fakturakontroll kan underlätta vid engångskontroller hos mindre företag, men fungerar lika bra för helautomatiska lösningar hos större aktörer.

Priskalkylering

Det kan vara olika anledningar till att ett företag inte granskar sina fraktkostnader mer noggrant. Undersökning och analys av sina fraktkostnader är en tidskrävande process. Flera företag väljer därför att ta det snabba alternativet. I en del fall väljer man att stanna kvar i ett avtal för att det känns bekant och på så vis tryggt. Låt inte ditt företag vara ett av dessa! Toplogic hjälper dig att hitta det bästa möjliga priset. Vår priskalkylator använder data från ditt företags befintliga prislistor och underlättar på så vis valet av transportör.

Frågor eller funderingar? Kontakta oss, vi hjälper dig gärna!

Toplogics metod

En visualisering av vår arbetsmetod steg för steg

Analys

Tillsammans granskar vi nuvarande lösning och utformar en plan och en ansvarsfördelning.

Offertförfrågan

Vi bedömer tillgängliga transportalternativ, klargör behoven och skapar en detaljerad offertförfrågan för såväl befintliga som potentiella transportörer.

Bearbetning

Vi accepterar och analyserar mottagna offerter. På offerterna görs en oberoende bedöm ing där resultatet är en sammanvägning av kvalitet och pris.

Urval

Med offertanalysen till grund görs ett första urval. De utvalda offertgivarna kallas till förhandlingar.

Förhandlingar

Kunden går igenom offerterna och förhandlar med utvalda leverantörer. Toplogic bistår kunden.

Beslut

Transportörens slutliga offert bedöms gemensamt och slutgiltiga val görs.

Slutrapport

Toplogic sammanfattar i en slutrapport som överlämnas till kunden som dokumentation.

Toplogic expanderar och söker konsulter för den svenska marknaden