Naturligtvis är det viktigt att ha goda relationer med kunden och eftersom fraktpriserna är en färskvara kommer det att vara extra lönsamt med en ”hållbarhetskontroll”.

När TopLogic pratar med sina kunder är det inte sällsynt att de svarar att ”de har ett så bra förhållande till dagens leverantör.”

”Det viktigaste arbetet vi gör för våra befintliga kunder är att de genom hela processen med TopLogic har fullständig överblick och kontroll över alla beslut. Framför allt har de en bra dialog med befintliga partners och potentiella nya”, förklarar VD för TopLogic AB, Lennart Johnsson.

Nytt avtal

TopLogic vet att relationer som ofta har etablerats och varat under lång tid med kunden kostar lite extra.
Kanske, för det mesta, för att du vill behålla överblicken och kontrollen genom att hålla fast vid en leverantör under längre tid.

”Erfarenhetsmässigt kan man fortsätta samarbetet med samma leverantör, om man får bättre priser eller bättre lösningar på sina transporter. Eller du kan få nya samarbetspartners som löser uppgiften åtminstone lika bra eller bättre, till ett bättre pris”, förklarar Johnsson.

Långa förhållanden

TopLogic fokuserar på att kunden ska ha full kontroll och insikt i alla avtal och en noggrann och god kommunikation gentemot transportörerna.

”Det faktum att kunden är i ”förarsätet” är för oss självklart. Eftersom det är kunden som ska ha ett optimalt samarbete med transportörerna över tid, är vi medvetna om att de ofta är kundens förlängda arm”, säger Johnsson.

”Transportörerna kommer att förhandla med kunden som bistås av TopLogic. Dessutom skriver de avtalen med kunden medan vi granskar avtalet så att alla parter vet att det motsvarar vad som gavs av priser och villkor i anbudsrundan”, tillägger han.

Nöjda parter

”Transportörerna tjänar inte på sina åtaganden över tid, om prisnivån är för låg, vilket knappast är till nytta för någon part. Därför är vi också angelägna om att hitta besparingar på alternativa sätt än bara pris”, förklarar Johnsson.

Färskvara

Fraktpriser är en färskvara vilket gör det särskilt viktigt med regelbundna genomgångar. Eftersom behoven ofta förändras över tid är det nödvändigt att se till att avtalen upprätthålls och följs upp.

”När vi gör en upphandling uppnår vi vanligtvis besparingar på mellan 10-30%. Vid nya förhandlingsmöten går vi igenom de flesta fallgropar och utmaningar företaget har med sina transportlösningar. Detta ökar också kvaliteten och relationerna hos alla parter”, säger han nöjt.

Vad innebär 10-30% besparingar på fraktkostnader för ditt företag?
Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig, kontakta oss för förutsättningslöst möte.
Lämna e-post eller telefon och vi kontaktar dig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *