Hvilke fordeler vil førerløse og robotiserte kjøretøy gi muligheter til din supply chain?

Delstatene Texas og California har siden 2017 vært ute med førerløse lastebiler. Embark er et av mange selskaper som synes den autonome er den mest effektive og sikre måten å levere varer på, som også kutter kostnadene.
I statene blir dessuten førerløse kjøretøy sett på som den smarteste bruken av autonom teknologi. Her scorer de også høyt på den monotone konsentrasjonen under lengre strekninger, der mennesker ofte mislykkes.

Hos Volvo med Vera og Daimler med prosjektet ”Vans & Robots- Parcel Carrier 2.0”, er også robot truckers ferdig utviklet. Firmaet Waymo, Googles tidligere førerløse bilprosjekt, vurderer likeså å anvende teknologien i store rigger. For ikke å snakke om Ubers autonome lastebil som frakter øl på tvers av Colorado og mange andre startups innen dette feltet.

Etter samtaler med Alexander Eriksson, forskningsleder for Intelligente Transportsystemer hos Transportøkonomisk Institutt (TØI), Kirsti Lovise Slotsvik, direktør i Jernbanedirektoratet, Terje Moe Gustavsen, direktør i Vegvesenet og Thor Ole Fongaard, Daglig leder i TopLogic, har vi fått en tilstandsrapport på autonome kjøretøy i Norge, så vel som i Norden.

Full rulle i Norge og Norden
I Sverige jobber blant annet Volvo- konsernet, Chalmers- universitetet og det svenske trafiksikkerhetskompetansesenteret SAFER sammen om prosjektet iDolly, med mål om å sette selvkjørte containere på veiene.

På en 40 km lang strekning på E8 i Troms, tester Statens Vegvesen ut selvkjørende transport samt sammenkoblede kjøretøy – også kalt platooning. Distansen har blitt en nasjonal teststrekning, der selvkjørende busser allerede er testet og anvendes i Stavanger.

– Vi ser en tydelig tendens til at aktører vrir fokuset fra kjøretøy mot mobilitet. Norsk industri har mulighet til å ta en posisjon innenfor helhetlige tjenester, med selvkjørende biler som bringer deg fra dør til dør – i tillegg til varer fra terminal og lager til kunder, sier Jernbanedirektør Kirsti Lovise Slotsvik.

– Til grunnlag for den eksisterende teknologien – og den nye autonome som er på vei, får vi tilpasset førerstøtte som blir tatt i bruk til blant annet veioppmerking. Vi er tidlig ute med lovverk samt testarenaer og har allerede industrielle aktører innen autonomi, informerer Gustavsen.

Løfter frem ferjer
Gustavsen trekker frem at autonom transport er like nyttig på vann som på land. Pr. dags dato anvendes det noen autonome fartøy på sjøen, deriblant Yara Birkeland.

– Med den rivende tekniske utviklingen vi har i dag på elektriske fartøy som ferjer, er vi sikre på at vi vil ha 70 – 80 elektriske ferjer i Norge innen en femårsperiode, informerer Gustavsen.

Mangel på sjåfører
Fongaard opplyser at flere av dagens transportører sier det er utfordrende å skaffe sjåfører til egne oppdrag. I tillegg til økt antall bomringer, vil dette kunne medføre en kraftig prisoppgang i 2019.

– Vi har allerede fått flere signaler om større prisøkninger på transport enn vanlig. En av grunnene til det er bemanningsproblemer, som igjen kan øke motivasjonen til å fremtvinge løsninger på autonome kjøretøy. Ved høyere lønnskostnader og mangel på kvalifisert arbeidskraft, vil det kunne være en viktig driver bak slike prosjekter, forklarer han.

Økt effektivitet og kapasitet
Fongaard poengterer at tidsbesparelsen også vil øke drastisk, med roboter som ikke har krav på hvilepauser. Likevel vil den største gevinsten antageligvis ligge i kvalitet og sporing av tjenesten.

Med Posten Norge sin nyskapende avtale med Buddy Mobility tidligere i høst, tenkes det at  verdens første utviklede selvkjørende brev – og pakkerobot, vil kunne erstatte den gamle postkassen i visse områder om noen år.

– Vi håper at flere av de store transportselskapene både inspireres – og ser fordelene ved å bruke flere ressurser på autonom teknologi, legger Fongaard til.

Gustavsen fastslår at lenger frem i tid vil selvkjørende biler gi økt effektivitet, hvor man vil kunne kjøre døgnet rundt. Fra en ganske så passiv tilværelse som sjåfør, vil man kunne nyttiggjøre tiden på en annen måte.

Effekt på klima & miljø
Gustavsen fastslår at innenfor et tiårsperspektiv er det to elementer som er vesentlige. Teknologien kan bidra til å styrke sikkerheten betydelig og få ned antall skadde og drepte i trafikken. I tillegg er det langt mer klima- og miljøvennlig.

Eriksson løfter frem Brønnøy Kalk AS, en bedrift som opererer med førerløse biler fra Volvo. Vanligvis er ferdsel og lasting av malm og kalk i gruver, forbundet med høy risiko. Ved å ta i bruk autonome lastebiler, unngår man dermed mulige ulykkescenarioer i gruver.

– Når man kan automatisere robuste kjøretøy, som er anlagt for all slags vær og vind, vil det gi grønt lys for lengre strekninger, fremhever han.

Mindre kostnadskrevende?
I følge Gustavsen vil transport bli mer rasjonell og mindre kostnadskrevende. Etterhvert som produksjonen øker vil teknologi bli rimeligere, noe som resulterer i en rasjonaliseringsgevinst.

– Når ny teknologi og robusthet gjør at selvstyrte lastebiler når raskere frem, vil også transportkostnadene reduseres på sikt, sier Alexander Eriksson, forskningsleder for Intelligente Transportsystemer.

Fongaard fra TopLogic løfter også frem personalkostnadene som utgjør 40 prosent av kostnadene ved transport. Bruk av førerløse lastebiler, bør dermed resultere i rimeligere transportkostnader.

Ved bruk av førerløse kjøretøy er det åpenbart at man vil kunne redusere kostnader og miljøbelastninger, samtidig som man vil styrke sikkerheten. Selvkjørende transport åpner dessuten for en større åpningstid, døgnet rundt – hele året. Det er spennende tider i vente innenfor transport- og logistikk bransjen!

 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende  logistikk prat
– legg igjen din informasjon, så tar vi kontakt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *