To konsulenter med erfaring fra og befattning med transport- og spedisjonsverdenen startet det som i dag er en veletablert partner på det skandinaviske markedet, med både større och tilbakevendende oppdragsgivere og et bra forhold til transportørene.

Etter å ha arbeidet mange år i transportnæringen forsto TopLogics gründere at det fantes et behov etter hjelp til fraktopphandlinger. Transportverdenen er på sin måte både unik og samtidig kompleks, der det ikke er en selvfølge at man kan sammenligne forskjellige transportalternativ.

Ledende på fraktkostnadsanalyser
TopLogic ble startet i september 1992 av to konsulenter med erfaring fra og befattning med transport- og spedisjonsverdenen.
– Forretningsidéen var å hjelpe næringslivet i forbindelse med opphandlinger av nye fraktavtaler med samtlige transportselskap innenlands og utenlands tatt i betraktning; ”TopLogic AS skal være det ledende alternativet på det nordiske markedet innen profesjonelle fraktkostnadsanalyser og IT-støtte. Våre tjenester skal møte markedets krav på kvalitet, kostnadseffektivitet og enkelthet”, og det gjelder like mye i dag, forklarer Lennart Johnsson, VD i TopLogic AB.
Komplette analyser
I forbindelse med dette ble en programvare utviklet som kunne ta hånd om store mengder transportdata og gjøre komplette analyser av frakt, det vil si at man kunne gjøre transparente sammenligninger mellom ulike transportalternativ.
– Oppstarten var langt fra selvfølgelig, blant annet kunne man spore skepsis hos transportørene for at TopLogic skulle være et bindeledd mellom kunde og transportør, speielt siden man allerede utførte transportene for kundens regning. En grunnleggende forutsetning var allerede da at TopLogic skulle være en uavhengig part for såvel kunde som transportør.
Vokste suksessivt
Raskt innså kundene behovet og interessen for å få hjelp med logistikkopphandlinger vokste. TopLogic vokste og ansatte stadig fler konulenter og analytikere etterhvert som transportmarkedet innså at et samarbeide med TopLogic kunne genere mer inntekt.
– Gjennom å bruke TopLogic opplevde kundene at man fikk bedre resultat ved opphandlinger, delvis fordi man fikk bedre økonomiske vilkår, men også at TopLogics innsyn i transportbransjens kompleksitet ledet frem til enda bedre løsninger både service- og kvalitetsmessig. Kunder ble fler og stadig større bedrifter benyttet seg av TopLogics tjenester.
I 2008 ble eierstrukturen endret ved at daværende konsulenter og analytikere kjøpte selskapet og gikk inn som deleiere i bedriften, en struktur som fremdeles eksisterer i dag. Nye konsulenter kom til og deleiermassen ble større. I 2013 ble TopLogic AS etablert i Norge, der konseptet ikke var like kjent, men tatt godt i mot. Også i Norge vokste antall konsulenter raskt.
– I dag er TopLogic en vel etablert partner på det skandinaviske markedet med både store og tilbakevendende oppdragsgivere som har et bra forhold til transportørene. Vår produktportefølje har også vokst med årene, der fraktopphandlinger kan komplimetteres med fakturakontroll, optimerings- og kalkuleringsmodeller, lageranalyser og – optimering med mer.
– Utfordringen vi ser i dag er å henge med i en verden som stadig forandres, med blant annet økt e-handel, nye transportkonsepter og et enda større fokus på miljøet. Samtidig å utvide forretningsmetodene i takt med ulike mediers utvikling, nye samarbeidspartnere for nye eller utvidede produkter etc. Vi må på denne måten tilpasse våre tjenester til utvikling i fremtiden for alltid å kunne ligge i forkant.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *