Två konsulter med erfarenhet och befattningar från transport- och speditionsvärlden startade det som i dag är en väl etablerad partner på den skandinaviska marknaden med både större och återkommande uppdragsgivare och ett bra förhållande till transportörerna.

Efter att ha arbetat många år inom transportnäringen, förstod TopLogics grundare att det fanns ett behov på marknaden att få stöd för upphandlingar. Transportvärlden är på sitt sätt både unik och samtidigt komplex, där det inte är självklart att kunna jämföra olika transportalternativ.

Ledande på fraktkostnadsanalyser
TopLogic startades i september 1992 av två konsulter med erfarenhet och befattningar från transport- och speditionsvärlden.
– Affärsidén blev att vara näringslivet behjälplig i samband med upphandlingar av nya fraktavtal gällande samtliga transportslag inrikes- och utrikes; “TopLogic AB skall vara det ledande alternativet på den nordiska marknaden då det gäller professionella fraktkostnadsanalyser och IT-stöd. Våra tjänster skall möta marknadens krav på kvalitet, kostnadseffektivitet och enkelhet” som gäller än idag, förklarar Lennart Johnsson, VD i Toplogic AB.
Kompletta analyser
I samband med detta utvecklades en programvara för att kunna ta hand om stora mängder av transportdata och göra kompletta analyser av frakter, dvs att man kunde göra transparenta jämförelser mellan olika transportalternativ.
– Uppstarten var långt ifrån självklar, det fanns bland annat en skeptiskhet bland transportörerna att låta TopLogic utgöra en mellanhand mellan kund och transportör, och särskild då man redan utförde transporterna för kundens räkning. En grundläggande förutsättning var redan då att TopLogic var en oberoende part för såväl kund som transportör.

Utökade successivt
Ganska snabbt insåg kunderna behovet och intresset för att få hjälp med logistikupphandlingar växte. TopLogic utökade successivt antalet konsulter och analytiker och transportmarknaden insåg att ett samarbete med TopLogic kunde generera fler affärer.
– Genom att anlita TopLogic upplevde kunderna att man fick ett bättre resultat vid upphandlingarna, dels genom att man fick bättre ekonomiska villkor, men även att TopLogics insyn i transporternas komplexitet, ledde fram till även bättre lösningar service och kvalitetsmässigt. Kunderna blev både fler och allt större företag anlitade TopLogic.
2008 ändrades ägarstrukturen genom att dåvarande konsulter och analytiker köpte bolaget och gick då in som delägare i företaget, en struktur som finns kvar i dagens upplägg. Nya konsulter tillkom och delägarskaran utökades. 2013 etablerade TopLogic ett bolag i Norge, där våra koncept var mer okända och blev således väl mottagna på den norska marknaden. Även i Norge utökades konsultskaran successivt.
– Idag är TopLogic en väl etablerad partner på den skandinaviska marknaden med både större och återkommande uppdragsgivare och ett bra förhållande till transportörerna. Vår produktflora har också utökats under åren, där fraktupphandlingarna kan kompletteras med fakturakontroller, optimerings och kalkyleringsmodeller, lageranalyser/optimering mm.
Utmaningen för oss idag är att följa med på tåget in i en föränderlig värld med bl a en ökad e-handel, nya transportkoncept med ett ännu större fokus på miljöaspekten, utvidgade affärsmetoder i takt med olika mediers utveckling, nya samarbetspartners för nya/utvidgade produkter etc. Vi måste således anpassa våra tjänster till den framtida utvecklingen för att kunna ligga i framkant.

Lennart Johnsson, TopLogics VD,  har många års erfarenhet från transport- och logistikbranschen, med övergripande verksamhetsansvar för olika enheter. Hos TopLogic sedan 2005.

Lennart Johnsson - TopLogic Lennart Johnsson – TopLogic

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *