Trenger du hjelp til egenkontroll av innførselsdeklarasjoner? Mange bedrifter har ikke satt seg nok inn i reglene, mye fordi det stadig skjer noe nytt på området. Og hva med Brexit, påvirker det selskapet ditt?

To tredjedeler av alle bedrifter gjør feil og får bøter
Det svenske Tollvesenet ser at store selskap med omfattende import gjør samme slags feil i sin tollhåndtering som selskap med langt mer beskjeden utenrikshandel. Det er ingen grunn til å tro at det er annerledes i Norge.

Så mye som to tredjedeler av de 100 selskapene Tullverket sjekket over en femårsperiode fikk straffetoll med et snitt på SEK 370.000 for ikke å ha levert riktige opplysninger. Feilene som ble oppdaget strakk seg fra å ha oppgitt feil beløp, feil opprinnelsesland til feil varekode, og til og med noen fakturaer som ikke har vært tolldeklarert i det hele tatt.

Svak egenkontroll og feil underlag
Carina Blüchert, sjef  for det svenske Tullverkets operatøroppfølging, uttaler;

– En gjennomgående feil er at selskapene har svak egenkontroll. De stoler på at de eksterne konsulentene tar hånd om dette for dem, men glemmer at det er de selv som har det ulitmate ansvaret for at alt går rett for seg. Konsulentene er igjen avhengig av de de får rett underlag fra bedriften. Når da bedriften mangler kunnskap og oversikt, risikerer man at det blir feil allerede der.

Hjelp fra en nøytral diskusjonspartner
Den gjennomgående oppfordringen til alle bedrifter er å øke sine kunnskaper på området.

– Jeg råder alle selskap å gi fortløpende personlig opplæring til alle som jobber med import, da det kontinuerlig skjer nye ting innen toll. Vi i TopLogic hjelper gjerne til, med alt fra etterkontroller til å se gjennom og analysere hele transportkjeden og være en nøytral diskusjonspartner i tollspørsmål. Vi har inngående kjennskap på området, og kan og bidra med råd i forbindelse med Brexit og andre ting som kan påvirke din bedrift, utdyper Hilja Heikkinen, konsulent i TopLogic AB.

 

Kilde: det svenske Tullverket: https://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/tullrevisionavstorforetagvisarpakunskapsluckor.5.4e880ce616b21693f781b7.html

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *