Behöver du hjälp med egenkontroll av införseldeklarationer? Många verksamheter har inte satt sig in tillräckligt i reglerna, mycket på grund av att det ständigt händer något nytt på området. Och hur är det med Brexit, påverkar det ditt företag?

Två av tre verksamheter gör fel och får böta
Svenska Tullverket har sett att stora företag med omfattande import gör samma slags fel i sin tullhantering, som företag med betydligt mindre omfattande utrikeshandel.

Så mycket som två tredjedelar av de 100 företag, som Tullverket kontrollerat under en femårsperiod, fick strafftullar på i genomsnitt SEK 370.000 för att inte ha lämnat korrekta uppgifter. Felen som upptäcktes handlade om allt från att ha uppgett fel belopp och fel ursprungsland till felaktiga varukoder – det fanns till och med några fakturor som inte var tulldeklarerade överhuvudtaget.

Bristande egenkontroll och felaktiga underlag
Carina Blüchert, chef för svenska Tullverkets operatörsuppföljning säger:

– Ett genomgående fel är att företagen har bristande egenkontroll. De litar på att de externa konsulterna tar hand om detta för dem, men glömmer att det är de själva som har det slutliga ansvaret för att allt går rätt till. Konsulterna är i sin tur beroende av få rätt underlag från verksamheten. När då företaget saknar kunskap och överblick, riskerar man att det blir fel redan från början.

Hjälp från en neutral diskussionspartner
Den genomgående utmaningen för alla verksamheter är att öka sina kunskaper på området.

– Jag råder alla företag att fortlöpande utbilda alla personer som arbetar med import, då det kontinuerligt händer nya saker inom tullområdet. Vi på TopLogic hjälper gärna till, med allt från efterkontroller till att se över och analysera hela transportkedjan och vara en neutral diskussionspartner i tullfrågor. Vi har ingående kunskaper på området, och kan bidra med råd kring Brexit och andra saker som kan påverka din verksamhet, förtydligar Hilja Heikkinen, konsult i TopLogic AB.

 

Källa: Svenska Tullverket

https://www.tullverket.se/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *