Kapasitetsbrist for gods til og fra Asia

Marknadsläget för import och export från Asien är fortsatt ansträngt. Vi upplever fortsatta åtstramningar och fraktbärande kapacitet minskar alltjämt. Efter den initiala transportbrist som upplevdes i samband med att den kinesiska produktionsindustrin låg nere vid starten av pågående Covid 19-pandemi, så har den största inverkan varit kopplat till export från Europa. Tyvärr så kan vi nu åter påvisa alltmer frekventa störningar på import från Kina och Fjärran Östern.

Läs mera

_______________

Kära kund,

Vi har vid tidigare tillfällen informerat om restriktioner i både Indien och Bangladesh, kopplat till pågående Covid 19-pandemi. Regeringarna i de båda länderna har i dagarna meddelat att restriktionerna förlängs tills 31 maj i Indien, respektive 30 maj i Bangladesh.

Påverkan för godsflödet är olika beroende på godsets ursprung. I vissa fall fortlöper godshantering och inlandstransporter relativt smärtfritt, medan andra regioner påverkas hårdare.

Vi bibehåller en nära kontakt med våra kollegor i regionen och i de fall enskilda sändningar påverkas, kommuniceras detta direkt till kund.

Vid frågor är ni välkomna att vända er till ert lokala GEODIS-kontor, eller era ordinarie GEODIS-kontaktpersoner.

Med vänlig hälsning
GEODIS Sweden AB

_______________

Förseningar för gods till och från Indien

Kära kund,

Den Indiska regeringen tar nu krafttag för att sakta ner den pågående smittspridningen kopplat till pågående COVID-19-pandemi. Omfattande nedstängning av icke samhällsvitala funktioner kommer att appliceras till och med 14 april.

Produktion och logistik-sektorn kommer att påverkas och förseningar är att förvänta. I skrivande stund håller fortsatt hamnar och terminaler öppna, men en utbredd brist på chaufförer för inlandsdragningar gör att produktiviteten snabbt minskar.

Vi bibehåller en nära kontakt med våra kollegor i regionen och kommer återkoppla i takt med att ny information presenteras, eller om datumrestriktioner korrigeras.

Vid frågor är ni välkomna att vända er till ert lokala GEODIS-kontor, eller era ordinarie GEODIS-kontaktpersoner.

Följ GEODIS Covid-19-updateringar här

Med vänlig hälsning
GEODIS Sweden AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vill du vara med och bygga framtiden i Toplogics?

Hej!

Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen.

För mer information kring cookies och hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa vår integritetspolicy.