Et stort lager er dyrt for bedriften. Et uoversiktlig og dårlig strukturert lager enda mer. God planlegging og struktur samt fleksible og lydhøre transportører kan kutte kostnadene betraktelig. Her er noen gode råd.

Kapital bundet opp i store lager kan bli en stor belastning for bedriften, og er lite hensiktsmessig. Det er viktig å vite hva man må ha på lager, og ikke minst strukturere lageret etter ABC/FIFO; Varer som brukes oftest lettest tilgjengelig (A) mens de varene som selges sjeldnere kan ligge lenger inn (B og C).

Planlegger man et nytt lager, eller skal strukturere om det man har, er det viktig å tenke på at det er nok plass så det er enkelt å fylle på og laste ut, god plass til truck og at det er satt opp på en måte som gir god flyt og rotering i lageret.
Det er viktig med et bra it-system som styrer og holder oversikt over alt på lageret. Da vet man til enhver tid hvor alt ligger, og kan planlegge ut fra det. Også se hvilke varer som det går mest av, for eventuelt å omplassere de til en mer tilgjengelig plass.
Det må være gode ramper for transportørene, så av- og pålessing gjøres enkelt og effektivt.
God kommunikasjon og tett samarbeid med transportører som er lydhøre og fleksible for volumvariasjoner er viktig.
Nøye opplæring av logistikkansvarlige er like viktig. Alle som jobber med lager må settes godt inn i hva som gjøres og hvorfor det gjøres.
God oversikt gir god kontroll på hva som er A-, B- og C-varer. For å unngå å binde mer kapital enn nødvendig er det viktig å jevnlig gå igjennom C-lageret, som kan være sesongvarer, og gjøre tiltak som for eksempel salg for å kvitte seg med disse varene.
Har man en sesongbetont lagerbeholdning, er det viktig å ha et velfungerende system for rotering av beholdningen, slik at det til enhver tid er riktig sesong som ligger lettest tilgjengelig.  Dette igjen krever bra struktur og planlegging fra starten.

 

Mange bedrifter har startet i det små og etterhvert blitt store, der lageret har vokst med dem, uten den riktige strukturen. Da kan det ofte være lønnsomt å få inn ekspertise utenfra som kan hjelpe til, som kan se behov, utfordringer og sammen med bedriften finne de beste løsningene. Som oftest til store besparinger og frigjøring av kapital.

Mats Andersson - TopLogic

Mats Andersson er en av 14 konsulenter i TopLogic, fordelt på Norge og Sverige.
Han har 30 års erfaring i logistikkbransjen med en grunnleggende universitetsutdannelse i logistikk, blant annet som Global Key Account Manager i et av verdens største logistikkfirmaer. I tillegg har han erfaring innen terminal / lagerstyring, transportanalyse og kvalitetsrevisjon.

 

TopLogic er spesialister på logistikk og innkjøp av frakttjenester, og hjelper bedrifter med forbedret logistikkflyt og kostnadsbesparelser. I snart 30 år har TopLogic  gjort livet enklere og kostnadene lavere for kunder i hele Skandinavia, etter prinsippet No Cure – No Pay.

Les mer om TopLogic og deres tjenester her

 

Forklaring av utrrykk:

FIFO: First In, first out

ABC: Dele lageret inn i hva som er høyfrekvente varer (A), varer det går en del av jevnlig (B) og varer som sjelden selges

 

Oversikt over bransjeuttrykk  og forklaring på hva det betyr

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *