Transportsektorn har stått inför flertalet utmaningar det senaste året och en stor orsak till det är såklart den rådande pandemin. På grund av detta har vi på TopLogic AB märkt att logistikfrågor har hamnat högre upp på agendan hos de flesta företag.

– Har vi ett förändrat logistikbehov sedan vi tecknade fraktavtalet för ett antal år sedan?

Logistik och köpbeteende

Logistik och köpbeteende är något som hänger ihop. Under rådande pandemi har vi sett att e-handeln ökat medan försäljning i butik minskat. Det kan vara en bidragande orsak till ett förändrat logistik-behov. En fraktkostnadsanalys hos oss på TopLogic visar inom vilken logistikprodukt och viktintervall dagens utskick finns. Den visar också om det stämmer med nuvarande fraktavtal.

Vi kan även göra en kartläggning på vart kundernas kunder finns.

Handelsmöjligheter och ökad lagerhållning

Under samtal med våra kunder kommer även lager och handelsmöjligheter upp till diskussion.

Undersökningar visar att åtta av tio företag har planer på ökad eller förflyttad lagerhållning. Detta för att svenska företag nu är beredda på leverantörsstörningar och arbetar i förebyggande syfte.

Av svenska företag som importerar från leverantörer utanför Sverige, svarar 40% att de redan har gjort eller har planer på att minska risken för leverantörsstörningar. Efter drygt ett år av Covid-19, har företag identifierat risker och vad de kan göra för att förebygga dessa. Flera företag kommer inte bara utöka sitt lager utan även flytta dem. Att handla från fler länder är också en fundering kunderna har för att minska risken att stå utan varor i sina lager. Genom bredare handelsmöjligheter ser företagen möjlighet att sprida ut sina risker inför en kommande kris.

Här kan TopLogic bistå med diskussioner samt göra en lagerortssimulering.

Transportsektorns utmaningar                                     

Ser vi till året som har varit, var det ingen som kunde förutspå eller ana vilka konsekvenser pandemin skulle få. Detta har varit en utmaning för många branscher, och redan nu har bolag fått rusta upp med alternativa lösningar. Aktörer inom transportsektorn är inget undantag, och anpassade lösningar har redan tillsatts inom flera områden. De största förändringarna vi ser idag inom logistiksektorn sker på grund av pandemin. Det har varit flera störningar och periodvis har det stått stilla i transportsektorn. Med tiden har dock flödet stabiliserats och idag har branschen funnit ett arbetssätt som stärkt förutsättningarna för framtidens logistik. Dock har det haft ett pris, framför allt för konsumentens plånbok.

Gör du en fraktkostnadsanalys hos oss på TopLogic, hjälper vi dig att få en överblick över marknaden och vilka alternativ av fraktavtal som finns idag beroende på behov. Vårt mål är att ge våra kunder ett så innehållsrikt underlag som möjligt, för att de sedan ska kunna fatta ett medvetet beslut baserat på underlagen vi på TopLogic tagit fram. För att fånga upp felaktigheter i faktureringen och få en väldigt bra kontroll på sina fraktkostnader, hjälper vi även våra kunder med en fakturakontroll som utförs ända ner på sändningsnivå.

Kontakta oss

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *