Kunder till TopLogic kommer oftast för att få hjälp med att sänka sina transportkostnader. Vad de oftast inte känner till är att TopLogic, som är specialiserade på fraktupphandlingar, besitter andra allmänna värden som kunden ofta får nytta av. TopLogic diskuterar och uppdaterar kunderna. Nedan några, just nu ,vanliga områden som det undras över.


Hur har Pandemin påverkat priserna på sjön?
Pandemin har inneburit en stormig tid för transportsektorn, precis som för många andra branscher. De höjda priserna har ifrågasatts av konsumenterna, att det dessutom sker i samband med övergripande förseningar av leveranser har inte tagits emot väl. I takt med att hamnar stängde ner helt under 2020 och varor fastnade på andra sidan jorden skapades oerhörda förseningar, vilket vi upplever konsekvenserna av än idag. Samtidigt ökade konsumenternas efterfrågan vilket resulterade i brist på containrar och resurser.

Vad gäller sjötransport till och från Sverige så har efterfrågan ökat efter att pandemin börjat mattats av. Detta tillsammans med obalans i trafiken, brist på tomcontainer samt färre avgångar har resulterat i höjda priser. Efterfrågan är helt enkelt större än utbudet och detta förväntas bestå under minst hela 2021. Vi på TopLogic rekommenderar i ovan fall att avvakta lite med en eventuell upphandling då marknaden ännu inte stabiliserat sig och långsiktigheten inte riktigt finns där. Men viktigt för alla som köper sjötransporter är att ha en plan och alternativa sätt att operera ifall det blir stopp. Kanske att ta hjälp av TopLogic att hitta andra utvägar, att skapa en plan B och C.


Hur ser prisutvecklingen ut för småpaket?
Ser vi till e-handel och små paket så har priserna rört sig försiktigt nedåt alternativt stått still. Med tanke på att efterfrågan är så pass växande har de flesta transportörer bättre fyllnadsgrad i bilarna, mer gods per stopp vilket i slutändan genererar en lägre fraktkostnad, Dessutom fortsätter automationsgraden att öka vilket ger lägre kostnad per sorterat paket. Marknaden är också konkurrensutsatt med flera starka aktörer vilket förstås är bra för valfriheten och transportköparen.
På TopLogic tycker vi att läget för en transportupphandling är mycket gott. Vi har en hel del upphandlingar vi gjort å det senaste som visar upp ett mycket gott resultat inom ovan område. Det finns en vilja hos transportörerna att fylla på med nya volymer i deras system.


Vad händer inom innovation och klimatkompensation?
Prissättning av transportinfrastruktur baseras på marginalkostnadsprissättning, vilket innebär att avgifterna ska motsvara trafikens samhällsekonomiska externa marginaler. En allmän transportpolitisk princip anger att transporter inom alla trafikslag ska prissättas enligt samhällsekonomiska kostnader. Prissättning av vägtrafik sker i huvudsak via bränslebeskattning.

Förutom utmaningar med leveranser och stabilisering av processer, så höjs nu kraven på att transporter drivs av klimatneutrala bränslen, att rutter optimeras och att processer digitaliseras.
Det blir allt mer förekommande att fraktbolag klimatkompenserar, genom att finansiera åtgärder som på olika sätt bidrar till att reducera de utsläpp som sker i verksamheten. Fråga oss på TopLogic vilka transportföretag som har vilka kompensationslösningar innan upphandlingen. Om detta är viktigt lägger vi in det som en parameter att ta hänsyn till vid utvärderingen. Det finns massor man kan vara med och bidra till om man så vill.


Har jag marknadsmässiga priser?
Även om priserna för transport är satta i förhållande till marknad, utbud och efterfrågan så finns det oftast en marginal att som transportör sänka sina priser. Genom att arbeta med Toplogic får du hjälp att förhandla och riskerar inte att betala mer för din transport än vad du behöver.
Kontakta gärna en av TopLogics konsulter för en analys av ditt behov och vilka alternativ som passar just dig bäst. Vi är uppdaterade.

Och ni, fortsätt att ställa frågor om transporter och godsflöden. Vi älskar att svara på dem.

Kontakta oss

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *