Ett stort lager är kostsamt för verksamheten. Ett oöversiktligt och dåligt strukturerat lager ännu mer. God planering och struktur samt flexibla och lyhörda transportörer kan sänka kostnaderna avsevärt. Här är några bra tips.

Kapital bundet i stora lager kan vara en stor börda för företaget. Det är viktigt att veta vad du behöver ha på lager och inte minst att strukturera lagret enligt ABC / FIFO; Objekt som oftast används är lättast tillgängliga (A), medan de som säljs mindre ofta kan vara längre in (B och C).

Om du planerar ett nytt lager, eller kommer att omstrukturera det du har, är det viktigt att tänka på att det finns tillräckligt med utrymme så det är lätt att lasta och lossa, gott om plats för truckar och att lagret är organiserat på ett sätt som ger bra flöde och rotation i lagret.
Det är viktigt att ha ett bra IT-system som hanterar och håller reda på allt i lagret. Då vet du alltid var allt är och kan planera utifrån det. Se också vilka artiklar som är mest frekventa för att flytta dem till ett mer tillgängligt utrymme.
Det måste finnas bra portar/lastkajer så att lossning och lastning görs enkelt och effektivt.
God kommunikation och nära samarbete med transportörer som är lyhörda och flexibla för volymvariationer är viktigt.
En noggrann utbildning av logistikansvariga är lika viktigt. Alla som arbetar med lager måste ha god kunskap om vad som görs och varför det görs.
En bra översikt ger god kontroll över vad som är A-, B- och C-varor. För att undvika att binda mer kapital än nödvändigt är det viktigt att regelbundet gå igenom C-lagret, som kan vara säsongsvaror och vidta åtgärder som försäljning för att bli av med dessa varor.
Om du har en säsongsinventar är det viktigt att ha ett väl fungerande system för att rotera artiklarna, så att rätt säsong är lätt tillgänglig hela tiden. Detta kräver igen god struktur och planering från början.

Många företag har börjat små och gradvis blivit stora, där lagret har vuxit med dem, utan rätt struktur. Då kan det ofta vara lönsamt att få extern expertis som kan hjälpa, som kan se behov, utmaningar och tillsammans med företaget hitta de bästa lösningarna. Oftast med stora besparingar och frigörelse av kapital som följd.

Mats Andersson - TopLogic

Mats Andersson är en av 14 TopLogic-konsulter, fördelade i Sverige och Norge.

Han har 30 års erfarenhet inom logistikbranschen med en grundläggande universitetsutbildning i logistik, bland annat som Global Key Account Manager i ett av världens största logistikföretag. Dessutom har han erfarenhet av terminal / lagerhantering, transportanalys och kvalitetsrevision.

TopLogic är specialiserat på logistik och upphandling av transporttjänster och hjälper företag med förbättrade logistikflöden och kostnadsbesparingar. Under nästan 30 år har TopLogic gjort livet enklare och kostnaderna lägre för kunder i hela Skandinavien, enligt principen No Cure – No Pay.

Läs mer om TopLogic och deras tjänster här

 

Förklaring till uttryck:

FIFO: First In, First Out

ABC: Dela in lagret i vad som är högfrekventa artiklar (A), artiklar som ingår i vanliga (B) och artiklar som säljs mindre ofta.

Översikt över branschuttryck och förklaring av vad det betyder

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Sommarhälsning från vår VD

Någon dag kvar till midsommar och halvlek för årets första sex månader. Vi tror att de flesta känner ett behov av en paus från vardagens mödor. Många får lägga mycket tid på att få ihop sitt livspussel med arbete, barn till dagis och skolor, hinna umgås med familj och vänner, allmänt välbefinnande genom motion etc. Klart att man behöver koppla av från detta, ung som gammal!

Nu närmar sig semestertider och rekreation för att orka med höstens utmaningar. Ser man saker och ting i ett litet större perspektiv, är vi ändå lyckligt lottade som…