TopLogics VD Lennart Johnsson om coronavirusets påverkan på transportbranschen, hur företaget tacklat det – och hur framtidens transporter kommer se ut.

Hur har Corona påverkat branschen i stora drag?

– Siffror under året visar på en nedgång á 7–8 % av den tunga trafiken i Sverige. Sjötransporterna har generellt minskat med drygt 25 % och flyget med hela 85 %! Så visst kan man se effekter av Corona. Som motvikt visar många branscher på en stark tillväxt inom e-handeln. Transportsegmenten har i och med detta påverkats i form av volymsäkningar på större godsmängder och en väsentlig ökning av paketgods. För sjötrafik från Kina är situationen mer kaotisk. Här gäller det för kunder att prioritera sina leveranser och verkligen se till att man får sina lagda orders bekräftade av transportbolagen. Inrikes håller de stora aktörerna i gång sina trafiksystem och kan därigenom upprätthålla en näst intill normal servicenivå.

Hur har den påverkat TopLogic?

– Jag måste erkänna att vi var rejält oroliga för hur vår marknadsbearbetning skulle påverkas av att inte kunna komma ut till våra kunder i samma utsträckning som tidigare. Vi har dock kunnat konstatera att digitala medier har hjälpt oss på ett mycket bra sätt. Internt har vi tränat på att vara effektiva i digitala möten och lärt oss efter hand. Därav har vi kunnat hålla effektiva kundmöten på t.ex. Teams, som har renderat i affärer utan att ha träffat kunden fysiskt – vilket är över förväntan och något som vi inte har vågat räkna med. Vi har också arbetat mer med sociala medier, till exempel LinkedIn, för att ha ytterligare kanaler för kundbearbetning. Vi har även har tagit professionell hjälp hur man hanterar dessa medier på bästa sätt. Vi hoppas att vi kan se frukterna av detta under kommande år. När det gäller vår orderingång, kan vi se att våra nya uppdrag ligger på ungefär samma nivå som tidigare år, vilket är ytterligare ett kvitto på att kundbearbetningen har fungerat.

Hur ser du på 2021?

– Tyvärr får vi nog leva med Corona-effekten i alla fall en bra bit in i 2021, varför vi får fortsätta på inslagen väg vad gäller arbetssätt med mera. TopLogic har en bra orderingång inför 2021 och kan vi lyckas med vår kundbearbetning så kan 2021 trots allt bli ett bra år för oss.  

– Generellt kommer arbetet med att bedriva trafik med fossilfria bränslen prioriteras ytterligare. Transporterna kommer att ändras. Cykeldistribution av mindre gods, paket, kommer troligtvis att öka i större städer – liksom distribution med eldrivna fordon.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Sommarhälsning från vår VD

Någon dag kvar till midsommar och halvlek för årets första sex månader. Vi tror att de flesta känner ett behov av en paus från vardagens mödor. Många får lägga mycket tid på att få ihop sitt livspussel med arbete, barn till dagis och skolor, hinna umgås med familj och vänner, allmänt välbefinnande genom motion etc. Klart att man behöver koppla av från detta, ung som gammal!

Nu närmar sig semestertider och rekreation för att orka med höstens utmaningar. Ser man saker och ting i ett litet större perspektiv, är vi ändå lyckligt lottade som…